OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Kdo vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat Mgr. Věra Kuntová, IČO 705 507 43 se sídlem nám. Osvoboditelů 1362, 153 00 Praha 16

Jak budu vaše údaje zpracovávat

Při zpracování osobních údajů v našem jazykovém studiu používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zároveň zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom osobní údaje zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

Proč budu vaše údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z důvodu plnění smlouvy o výuce cizího jazyka. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu našeho jazykového studia, naší prací je organizace jazykových kurzů a vedení evidence o kurzech a jejich účastnících.

Jaké údaje zpracovávám a za jakým účelem

OÚ jméno a příjmení se zpracovávají za účelem evidence studentů.

E-mailová adresa a telefon klienta jsou zpracovány za účelem informování studenta o probíhajících kurzech. Zpracovávám také e-mailové adresy zájemců o moje jazykové kurzy. V těchto případech jsem oprávněna zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy.

Studentům nebo zájemcům jsem oprávněna v souladu s GDPR zasílat též další informace a obchodní nabídky týkající se výuky jazyků.

Fotografie se zpracovávají za účelem propagace a dokumentace akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

  • můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům
  • můžete požádat o sdělení účelu, rozsahu a doby uchování vašich osobních údajů
  • můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů
  • můžete požádat o zrušení uložení osobních údajů nebo omezení použití vašich osobních údajů

Pro uplatnění vašich práv mě,prosím, kontaktujte.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje nikdy neposkytuji třetím osobám k marketingovému využití. Osobní údaje mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům účetních služeb a poskytovatelům IT služeb vždy v souladu s ochranou osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budu uchovávat po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budu údaje uchovávat tak dlouho, abych splnila nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchovávám až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich OÚ k výše uvedeným účelům našeho jazykového studia.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu naší spolupráce a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.